GEDA får ett internationellt erkänt certifikat för hälsa och säkerhet

Published 1/4 at 12:20

Revisionen genomfördes i oktober 2018 och sedan den 23 november 2018 har den varit officiell.

GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG, tillverkare av bygghissar och industriella hissar från Asbach-Bäumenheim, har än en gång uppnått en certifiering för sin ledningssystem och är också ett av de första företagen som är certifierade för yrkesverksamhet hälsa och säkerhet enligt den nya standarden ISO 45001.

Certifierad av DEKRA Certification GmbH, oberoende leverantör av revision och certifiering tjänster har GEDA framgångsrikt utökat sina befintliga certifieringar inom kvalitetshantering (ISO 9001: 2015) och miljöledning (ISO 14001: 2015) som en del av en övervakning granska.

Dessutom är det medelstora företagets hälso- och säkerhetshanteringssystem Företaget uppfyller alla kraven i den internationellt erkända standarden ISO 45001, som från och med 2021 kommer att ersätta den tidigare gällande arbetssäkerhetsstandarden, OHSAS 18001.

 

Reglerar arbetarhälsa och säkerhet

ISO 45001 är den första internationella certifieringsstandarden som ska publiceras som definierar Globala tillämpliga krav för ett industriellt säkerhetshanteringssystem. De centrala punkterna i den nya standarden omfattar integrering av industriell hälsa och säkerhet in i alla affärsprocesser och även en förstärkning av förvaltningsmedvetenhet i förhållande till arbetarhälsa och säkerhet. Dessutom bör inte bara internt riskkapital vara bestämd och bedömd handlar det mer om att identifiera och främja möjligheter till bättre hälsa och säkerhet.

GEDAs verkställande direktör, Johann Sailer, anser den positiva bedömningen som en logisk gå framåt för företagets framtida säkerhet. ”Specifikt i projektbranschen när tilldela kontrakt, fler och fler kunder betonar vikten av deras leverantörer som uppfyller dessa krav och att kunna producera relevanta certifieringar. Leverantörerna måste dock agera flexibelt men även säkerställa processäkerhet, reglerade processer, högkvalitativ och därför världsomfattande kundnöjdhet”, förklarar Sailer.

GEDA föreslog redan omvandlingen till ISO 45001 som en del av omprövningsförfarandet i 2017, men var tvungen att vänta ett år eftersom standarden ännu inte hade antagits. Förutom huvudkontoret i Asbach-Bäumenheim i Bayern har GEDA också andra Tyska dotterbolag i Gera (Thüringen) och Bergkamen (Nordrhein-Westfalen). Som del av revisionsprocessen granskades samtliga tre dotterbolag i förhållande till deras genomförande av arbetsmiljöåtgärder och omfattande kvalitetsstandarder inom alla områden inom företaget.

“Genom omcertifieringen av befintliga certifikat fortsätter vi att skydda oss genomskinliga och enhetliga standarder på alla våra webbplatser och avdelningar”, tillade Dirk Hoppe, chef för Integrated Management System vid GEDA. Företaget är en av de allra första företag som har slutfört omvandlingen till den nya ISO 45001-standarden för arbetarhälsa och säkerhet. ”Detta steg har gjort det möjligt för oss att fokusera ännu närmare på vårdars hälsa och säkerhet”, fortsatte Dirk Hoppe.

GEDA lyckades på alla tre tyska platser och presenterades officiellt med motsvarande certifiering av Robert Zizler (DEKRA) den 23.11.2018. Överensstämmelse med Specifikationerna ska garanteras av DEKRA i årliga övervakningsrevisioner.

Join our Newsletter

Free Subscription

PDi TV

Info

×