Från de största till de minsta uppgifterna

Published 21/2, 2018 at 12:58

Arbetsplattformar används över ett brett område. Från de allra största projekten till små oplanerade servicejobb. Samtidigt har produktutvecklingen oftast focus på det som lyfter upp själva arbetsplattformen. Men nyheterna haglar inte direkt. SRTs Jan Olofsson rapporterar om senaste nytt.

En arbetsplattform kan se lite olika ut. Det kommer dock även produkter som underlättar arbetet i arbetskorgar. Ett exempel är Skyjacks nya verktygslåda som installeras på Skyjacks sax- och bomliftar. Den är enkel att installera med sprintar och har flera olika stora förvaringsfack för att underlätta arbetet i korgen.

 

Från arbetsplattformar för omfattande arbeten

När fasad- och underhållsarbeten utförs på större objekt så är Alimak-Hek en av de leverantörer som ofta finns med i bilden som leverantör av arbetsplattformar.

Ett exempel på hur deras produkter används är de 40 klätterplattformar dom används för närvarande vid ett av Nederländernas största byggprojekt, Europeiska patentverket i Rijswijk.

Europeiska patentverket (EPO) är den största internationella organisationen i Nederländerna och den näst största i Europa, efter Europeiska kommissionen. EPO har cirka 2 700 anställda och bidrar väsentligt till den nederländska ekonomin.

Byggprojektet är speciellt på grund av sin storlek, men det är inte allt. Denna byggnad är utformad med ett unikt koncept: Den kommer nämligen att ha två fasader, en inre och en yttre. Den yttre fasaden är multifunktionell och syftar bland annat till att värma eller kyla och ljudisolera byggnaden. På grund av fasadkonstruktionens karaktär och det korta avståndet mellan de dubbla fasaderna uppstod en hel del utmaningar för att säkerställa ett säkert och praktiskt utförande av arbetet.

Det var inte bara antalet klätterplattformar (40 st, mestadels HEK MSHF) som utgjorde utmaningar för Alimak Hek utan även det faktum att det krävdes cirka fyra kilometer mast (ca 25 fullastade lastbilar).

Alima-Hek tog fram lösningar tillsammans med kunden, till exempel plattformarnas layout på stålfundament för att minimera utrymmet på marken samt anpassad storlek på plattformsdäcken så att de passar perfekt mellan den inre och yttre fasaden.

www.alimakhek.com

 

…till mindre servicejobb

Till avdelning små servicejobb, t ex underhållsarbete, målning, byte av glödlampor mm så finns det en rad personkorgar, ett exempel kommer från Avant, som med sitt dotterbolag Leguan Lifts utvecklat arbetsplattformen Leguan 50. Den är ett redskap som kopplas direkt på Avants redskapsfäste vilket möjliggör en snabb till- och frånkoppling. Arbetsplattformen är konstruerad enligt arbetsplattformsdirektiv och har CE-certifikat enligt Avant. Den maximala korglasten är 200 kg vilket räcker väl till för två personer eller för en person och gott om verktyg.  Max arbetshöjd är 5 meter. Enligt importören Nordfarm så kan en person sköta arbetsplattformen till Avant-lastaren själv tack vare lättanvända kontroller.

www.nordfarm.se

www.jrtrading.se

 

Join our Newsletter

Free Subscription

PDi TV

Info

×