Förändring

Published 30/5, 2018 at 10:25

Bodel Blom är Hyreskedjans första kvinnliga ordförande. Här delar hon med sig av några tankar kring våra branschföreningar, framtiden och sin nya roll som ordförande i Hyreskedjan.

Under de senaste åren har det hänt väldigt mycket inom vår bransch och byggbranschen där de flesta av våra kunder finns. Det har varit stort fokus på nollvision när det gäller arbetsolyckor, de nya direktiven när det gäller sanktionsavgifter, införandet av krav på personalliggare, deklaration på individnivå samt den nya dataskyddsförordningen. 

Det har blivit ett större fokus på alla dessa delar och små/medelstora företag har svårt att hänga med i alla nya lagar och direktiv. Det är inte lätt att vara fåmansföretagare där alla i företaget är delaktiga i den dagliga driften för att få det att gå ihop och samtidigt ha kontroll på alla krav som ställs. 

Det är flera av oss småföretagare som känner en frustration då det är svårt att bena ut vilka krav som gäller samt en känsla av uppgivenhet över hur man ska hinna med allting och ha kontroll. Behovet av hjälp via en branschorganisation i framkant blir större och större.

Hyreskedjan har under sina 41 år som den har funnits utvecklats från några få enstaka entusiastiska entreprenörer till en stor organisation med strax under 100 uthyrningsmedlemmar. Föreningen har under alla åren värnat om de små företagen, försökt hitta möjligheter att hålla nere kostnaderna samt hjälpa varandra så mycket som möjligt. 

En viktig del har varit det sociala nätverket man har byggt upp inom föreningen tvärs över hela landet. I stora företag har man sina kollegor som man kan få hjälp av och rådfråga då man har problem. I små företag finns inte den möjligheten. För oss har istället träffarna på Hyreskedjans vårmöten och höstmöten ersatt detta sociala nätverk. Där har vi kunnat prata med andra som står inför samma problem eller möjligheter. Vi har hittat våra mentorer, vi har fått nya vänner och vi har kunnat umgås under lättsamma, roliga och givande former. 

Föreningen har numera två kvinnor med i styrelsen och på mötena har andelen kvinnor ökat från en tidigare väldigt mansdominerad värld. Även ute på depåerna ser vi att kvinnliga medarbetare ökar i antal. Hyreskedjan ser väldigt positivt på denna förändring i branschen.

Nya diskussioner har under en längre tid förts mellan Hyreskedjan och Swedish Rental om ett samarbete i första hand och ett sammangående i andra hand. Styrelsen inom båda föreningarna har under de senaste två åren arbetat för ett utökat samarbete. Medlemmarna i Hyreskedjan sa ja till detta på årsstämman 2017 med verkställande 2018. 

På årets årsstämma tog vi steget vidare. Styrelsen i Hyreskedjan fick i uppdrag att arbeta fram ett förslag tillsammans med styrelsen i Swedish Rental på hur en sammanslagning skulle kunna fungera och hanteras.

Båda föreningarna vinner på en sammanslagning. Vi blir en starkare branschorganisation och får både bredden av små medelstora företag samt toppen av dom stora rikstäckande företagen.

Styrelserna i båda föreningarna har ömsesidig respekt och förståelse för Hyresföretagens behov för det kollegiala och trivsamma sociala nätverket. Den delen ska inte glömmas bort utan fortsatt vara en viktig del. Det ligger dock ett ansvar på oss enskilda medlemsföretag att fortsätta engagera oss och medverka för att bibehålla gemenskapen och nyttan med nätverket. Annars försvinner den.

Den första kvinnliga ordföranden i Hyreskedjan blir nog också den sista om den nuvarande styrelsen lyckas med sitt uppdrag. Utmaningen för oss är hur vi ska bevara den viktiga kärnan/känslan i Hyreskedjan och samtidigt ta steget mot en branschorganisation som kan stödja medlemmarna och underlätta vardagen ännu mer än vad vi har mäktat med hittills. Ta min hand, våren är här, knopparna brister, vi är inne i förändringens tid och tar steget in i framtiden tillsammans.

 

Join our Newsletter

Free Subscription

PDi TV

Info

×